Information

NÄR DET GÄLLER CYKLAR!

I mån av plats tar våra fartyg med 10 cyklar per avgång. Syftet med begränsningen är att möjliggöra så att alla cyklar får plats på återresan (sista eller näst sista turerna).

Enligt Waxholmsbolagets turlista gäller följande:

"Cyklar/cykelkärror får tas med i mån av utrymme. Cyklar transporteras kostnadsfritt i ägarens sällskap. Pris för cykelkärra är 120 kronor."

På Utö och Ålö går det att hyra cyklar.