SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Utö Rederi AB

WAXHOLM II (kombinerad gods- och passagerartrafik under höst, vinter och vårturlistorna – Under sommaren endast passagerartrafik).

      Utgår från Årsta och Trafikerar Utö (Gruvbryggan – Spränga bga – Näsuddens bga)

SILVERPILEN (passagerartrafik) 

     Utgår från Årsta och Trafikerar Utö (Gruvbryggan – Spränga bga – Näsuddens bga)

UTÖ EXPRESS (passagerartrafik) 

     Utgår från Nynäshamn och trafikerar Nåttarö, Rånö, Norrö, Aspö och Ålö

SKARPÖ (passagerartrafik) 

     Utgår från Nynäshamn under vinterturlistan (ersätter Utö Express under is-period) och trafikerar Nåttarö, Rånö, Norrö, Aspö och Ålö

Landsortstrafiken AB

STÅNGSKÄR  (passagerartrafik) 

     Utgår från Ankarudden och trafikerar hamnarna på Öja/Landsort (östra, västra och norra hamnen – efter rådande väder/vindförhållanden)

BAMSE  (passagerartrafik) 

     Utgår från Ankarudden och trafikerar hamnarna på Öja/Landsort (östra, västra och norra hamnen – efter rådande väder/vindförhållanden)