GODS  information 

Gods bokas via Medi Carrier , waxholm@medicarrier.sll.se  08-123 128 00

 

Godsturlista finns under flik turlistor 

Utö Rederi AB tillämpar kombinerad passagerar- och godstrafik med fartyget Waxholm II under vinter, vår och höst. Godsfärjan Renskär kör allt gods under sommaren samt kompletterar Waxholm II fr o m maj och under höstturlistan (vanligtvis t o m mitten dec)

 

 

GODS ska bokas hos MediCarrier SLL Transport 08-123 128 00

- Gods till/från Utö ska INTE belasta passagerarbåtarna under veckosluten/helger!

Ovanstående med hänvisning till skrivning i Waxholmsbolagets tidtabell - sid 33.

”Normalt medtages på grund av platsbrist gods inte fredag middag t.o.m söndag.”

 

Skrymmande gods (mopeder, båtmotorer mm) kan fraktas de dagar/turer Waxholm II går i trafik under vår och höstturlistan

Beakta att ni måste vara i god tid för att hinna lasta/lossa!

 

Endast i undantagsfall kan vi vara behjälpliga med gods under helger, men då först efter kontakt med rederikontoret.  Handbagage (avgiftsfritt) definieras i Waxholmsbolagets tidtabell (sid 33) och avser bagage om 30 kg och som utan besvär kan bäras av en person. Allt övrigt är GODS där Waxholmsbolagets regler  (Taxehandbok) tillämpas för såväl kostnad som bokning.